Management Ondersteuning

In veel gevallen heeft een bestuur of management behoefte aan een extra paar ogen en handen.
Om het secretariaat te herstructureren en te organiseren. Of om voor lange of korte tijd de management assistent te zijn. Bijvoorbeeld bij piek-belasting, ziekte of zwangerschap van een van de medewerkster. Het hebben van een Personal Assistent is in dit soort situaties prettig. Een persoon waar op terug te vallen is, die niet terugdeinst voor een ongebruikelijke situatie en met het management out of the box kan denken.

Secretariele dienstverlening
Het secretariaat van een bedrijf, stichting of vereniging kan hulp inroepen voor tal van werkzaamheden. Denk aan het organiseren en notuleren van (jaar)vergaderingen, het bijhouden van adressen- of abonnementen bestanden, het bijhouden en nalopen van actielijsten etc.

Notuleren
Een goede verslaglegging is een vak apart. Het kan van essentieel belang zijn dat een bespreking goed wordt vastgelegd om later terug te kunnen grijpen op de notulen. NT Services heeft jarenlange ervaring met notuleren. Van woordelijk verslag tot een samenvattende tekst. Vooraf bespreekt u hoe uw verslag er uit moet zien: woordelijk weergegeven of puntsgewijs, met of zonder actielijst. Natuurlijk verzorgen wij desgewenst ook graag de uitnodiging en agenda voor vergaderingen en de verzending van vergaderstukken en notulen.