Administratie

Voor iedere ondernemer is het van belang een goede administratie te voeren. Voor ondernemers, met name eenmanszaken, is het veelal lastig en tijdrovend om per maand of kwartaal alle stukken in te voeren en de aangifte omzetbelasting te doen. Vaak bezitten deze bedrijven niet de tijd, kennis en kunde om een administratie op te zetten of te onderhouden. Meestal is er wel een accountants kantoor ingeschakeld voor de jaarcijfers, maar het is een kostbare zaak om zo’n bureau al het invoerwerk en de aangifte OB te laten doen. Wij kunnen de schakel zijn tussen accountantsbureau en de stapel te verwerken papieren. Op uw locatie op uw systeem, of op een door uw accountant aanbevolen systeem, op onze locatie, in principe is alles mogelijk.

NT Services kan voor u een administratie opzetten, waarna u die zelf kunt bijwerken en NT Services als coach kunt laten fungeren. Maar u kunt ook de volledige administratie, van het maken van facturen tot en met het doen van aangifte inkomsten belasting aan ons uitbesteden.

Per periode kan voor een OB aangifte gezorgd worden, of kan aan het accountants kantoor een melding gegeven worden dat de betreffende stukken zijn ingevoerd en dat de OB aangifte gedaan kan worden.Tegen een concurrerend tarief wordt uw gehele administratie verzorgd.

Debiteurenbeheer
Het versturen van aanmaningen en het nabellen van debiteuren vergt veel tijd. Tijd die u niet altijd tot uw beschikking hebt. NT Services kan het interne debiteuren beheer van u overnemen. Het aanmanen, nabellen en opvolgen van debiteuren dossiers binnen uw eigen onderneming gebeurt dan op uw eigen briefpapier, onder uw eigen bedrijfsnaam. Een vordering die door NT Services niet geïnd kan worden, kan altijd nog uitbesteed worden aan het incassobureau van uw keuze.

NT Services heeft een jarenlange ervaring in debiteuren beheer en werkt vanuit het principe “de aanhouder wint”.